Posts Tagged ‘Diseño’

Más sobre el diseño de Ecotó

14 mayo, 2010

Colores y texturas Ecotó

“Hay quienes todo lo pintan
de negro en hoja blanca,
pintor que con muchos colores pinta,
feliz vive en sus obras y en su andar.”

(J. R. Cinacchi)

Bieses, telas, gomas, geometría, textura; ingredientes sabiamente
mezclados que otras manos amorosas coserán.

Anuncios

Sobre el disseny de l’Ecotó

11 marzo, 2010

El disseny de l’Ecotó respon a una sèrie de necessitats concretes. En primer lloc el producte  ha de poder ser acceptat pel mercat en clau de valor, doncs és l’usuari final qui ho determina. Ha de respondre a una necessitat del mercat aportant una solució.  Des d’aquest punt de vista, l’Ecotó dóna resposta al problema diari d’embolicar els entrepans dels nostres fills, a la preocupació pel reciclatge, la sostenibilitat i el respecte a l’entorn.

D’altra banda, els productes que es fan a Estel Tàpia tenen uns condicionants concrets en els quals no s’ha de basar l’argument de venda. El procés de producció s’ha d’adaptar a la manera de fer de les persones que el confeccionen. Així el procés productiu s’atomitza al màxim, i abans d’estar acabat, l’Ecotó ha passat per uns 41 passos fàcils  de fer (tallar el plàstic, cosir les vores, tallar la roba, etiquetar, etc.)

Amb aixó aconseguim d’una banda que el producte es pugui fer i d’altra banda aconseguim l’excelència en la realització tècnica, imprescindible per competir al mercat.